komvux stockholm

Att gå på komvux i Stockholm, kan vara det som gör skillnaden mellan en framgångsrik yrkeskarriär och ett osäkert liv i arbetslöshet eller dåligt betalda jobb som inte leder någonstans. Komvux är öppet för alla i Stockholms län, som inte ännu har en fullständig gymnasieutbildning. Om man har en delvis sådan kan man nöja sig med att läsa in de kurser man inte redan har, och man läser i den takt man själv har satt upp för sig. Det handlar om valmöjligheterna vård och omsorg, friskvård och hälsa, samt barn och fritid. Utbildningen är studiemedelsberättigande.